Over Pieter Pauw (about)

-Scroll down for the English version-

Dr. Pieter Pauw (1984) werkt momenteel bij het Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn, waar hij onderzoek doet naar en beleidsadvies geeft over internationale klimaatpolitiek en (financiering van) adaptatie aan klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Pauw is ook associate bij Stockholm Environment Institute en en de Universiteit Utrecht. Hiervoor werkte bij het Duitse Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) en het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Pieter Pauw heeft projecten gedaan in onder meer Nederland, Ghana, Botswana, Kameroen en Zambia, voor opdrachtgevers zoals het UNEP Finance Initiative, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken, de Provincie Overijssel, de Wereld Bank, het Wereld Natuur Fonds, de OESO en het Duitse Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Pieter Pauw heeft een variëteit aan wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken, rapporten en opiniestukken gepubliceerd en is een ‘contributing author’ voor vijfde ‘assessment report’ van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Hij presenteert zijn werk veelvuldig op internationale en nationale conferenties en workshops, modereert graag en doet met enige regelmaat interviews voor de pers.

Pieter Pauw behaalde zijn doctorstitel aan het Copernicus Institute voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht) in 2017 en is afgestudeerd in ‘Environment and Resource Management’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in 2008.

 

About Pieter Pauw

Dr Pieter Pauw (1984) currently works at the German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn, where he conducts research and provides policy advice on international climate policy and (financing of) adaptation developing countries. Pauw is an Associate at Stockholm Environment Institute and the Utrecht University. Pieter also worked at the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the Institute for Environmental Studies (IVM) in Amsterdam.

Pieter Pauw did projects in countries including the Netherlands, Ghana, Kenya, Botswana, Cameroon and Zambia, for e.g. UNEP Finance Initiative, the Dutch Ministry of Foreign affairs, the Dutch province of Overijssel, the World Bank, WWF, the OECD and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.

He published numerous scientific papers, book chapters, reports and op-eds and is a contributing author to the IPCC’s fifth assessment report. He often presents his work at international and national conferences and workshops, likes to moderate as well, and gives interviews to media occasionally.

Pieter Pauw succesfully defended his PhD at the Copernicus Institute of Sustainable Development (Utrecht University) in 2017 and finalised his MSc in ‘Environment and Resource Management’ at the VU University in Amsterdam (2008).