Over Pieter Pauw (about)

-Scroll down for the English version-

Dr. Pieter Pauw (1984) werkt sinds 2022 bij de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij onderzoek doet en beleidsadvies geeft over internationale klimaatfinanciering en klimaatbeleid. Pauw is ook associate bij Stockholm Environment Institute, Instituut Clingendael en de Universiteit Utrecht. Voorheen werkte hij bij het FS-UNEP Centre van de Frankfurt School of Finance & Management en het Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE – nu IDOS) in Bonn, waar zijn onderzoek meer toespitste op vragen over klimaatfinanciering, climate justice, adaptatie aan klimaatverandering in ontwikkelinglanden, en andere thema’s binnen de internationale klimaatpolitiek. Ook werkte Pauw een jaar bij het Duitse Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) en is hij als consultant actief.

Pieter Pauw heeft projecten gedaan in onder meer Nederland, Ghana, Botswana, Kameroen en Zambia, voor opdrachtgevers zoals UNEP, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken, de Provincie Overijssel, de Wereld Bank, het Wereld Natuur Fonds, de OESO en het Duitse Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Pauw schreef meer dan 150 wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken in boeken, rapporten en opiniestukken, en een vaste hoofdauteur van het UNEP Adaptation Gap Report. Afgelopen jaren gaf hij meer dan 200 presentaties op internationale conferenties, workshops en voor breder publiek. Hij modereert graag en doet met regelmaat interviews voor de pers.

Sinds 2022 geeft Pauw de cursus ‘The global politics of financing low-carbon and climate-resilient development’ aan de Sciences Po in Parijs.

Pieter Pauw behaalde zijn doctorstitel aan het Copernicus Institute voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht) in 2017 en is afgestudeerd in ‘Environment and Resource Management’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in 2008.

 

About Pieter Pauw

Dr Pieter Pauw (1984) works at the Eindhoven University of Technology (TU/e), where he conducts research and provides policy advice on international climate finance and climate policy. Pauw is an Associate at Stockholm Environment Institute, Clingendael Institute and the Utrecht University. Before joining the TU/e, Pieter worked at the FS-UNEP Centre at the Frankfurt School of Finance & Management and German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE – now IDOS) in Bonn, where his research focused more on climate justice, adaptation in developing countries and Nationally Determined Contributions. Pieter also worked at the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) for a year and is sometimes active as a consultant.

Pieter did projects in countries including the Netherlands, Ghana, Kenya, Botswana, Cameroon and Zambia, for e.g. UNEP, the Dutch Ministry of Foreign affairs, the Dutch province of Overijssel, the World Bank, WWF, the OECD and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.

He published more than 150 scientific papers, book chapters, reports and op-eds and is a lead author of the UNEP Adaptataion Gap Report series. Over the last couple of years, Pauw presented his work over 200 times at (international) conferences, workshops and for broader audiences. Pieter likes to moderate events as well, and gives interviews to media regularly.

Since 2022 Pauw teaches the course ‘The global politics of financing low-carbon and climate-resilient development’ at the Sciences Po in Paris.

Pieter Pauw succesfully defended his PhD at the Copernicus Institute of Sustainable Development (Utrecht University) in 2017 and finalised his MSc in ‘Environment and Resource Management’ at the VU University in Amsterdam (2008).