Over Pieter Pauw (about)

-Scroll down for the English version-

Dr. Pieter Pauw (1984) werkt momenteel bij het FS-UNEP Centre van de Frankfurt School of Finance and Management, waar hij onderzoek doet en beleidsadvies geeft over internationale klimaatpolitiek en klimaatfinanciering. Voorheen werkte hij bij het Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn, waar zijn onderzoek meer toespitste op vragen over climate justice, adaptatie aan klimaatverandering in ontwikkelinglanden, en andere thema’s binnen de internationale klimaatpolitiek. Pauw is ook associate bij Stockholm Environment Institute en en de Universiteit Utrecht. Hiervoor werkte bij het Duitse Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ), het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was hij als consultant actief.

Pieter Pauw heeft projecten gedaan in onder meer Nederland, Ghana, Botswana, Kameroen en Zambia, voor opdrachtgevers zoals het UNEP Finance Initiative, het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken, de Provincie Overijssel, de Wereld Bank, het Wereld Natuur Fonds, de OESO en het Duitse Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Pieter Pauw heeft een variëteit aan wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken, rapporten en opiniestukken gepubliceerd en is een ‘contributing author’ voor vijfde ‘assessment report’ van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Afgelopen paar jaar gaf hij meer dan honderd presentaties op internationale conferenties, workshops en voor breder publiek. Hij modereert graag en doet met enige regelmaat interviews voor de pers.

Pieter Pauw behaalde zijn doctorstitel aan het Copernicus Institute voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht) in 2017 en is afgestudeerd in ‘Environment and Resource Management’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in 2008.

 

About Pieter Pauw

Dr Pieter Pauw (1984) currently works for the FS-UNEP Centre at the Frankfurt School of Finance and Management, where he conducts research and provides policy advice on international climate policy and climate finance. Before joining the FS-UNEP Centre, Pieter worked at the German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) in Bonn, where his research focused more on adaptation in developing countries, climate justice issues and Nationally Determined Contributions. Pauw is an Associate at Stockholm Environment Institute and the Utrecht University. Pieter also worked at the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), the Institute for Environmental Studies (IVM) in Amsterdam and he was active as a consultant.

Pieter did projects in countries including the Netherlands, Ghana, Kenya, Botswana, Cameroon and Zambia, for e.g. UNEP Finance Initiative, the Dutch Ministry of Foreign affairs, the Dutch province of Overijssel, the World Bank, WWF, the OECD and the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.

He published numerous scientific papers, book chapters, reports and op-eds and is a contributing author to the IPCC’s fifth assessment report. Over the last couple of years, Pauw presented his work over a 100 times at (international) conferences, workshops and for broader audiences. Pieter likes to moderate events as well, and gives interviews to media occasionally.

Pieter Pauw succesfully defended his PhD at the Copernicus Institute of Sustainable Development (Utrecht University) in 2017 and finalised his MSc in ‘Environment and Resource Management’ at the VU University in Amsterdam (2008).