Welkom op de website van Pieter Pauw

Deze website geeft een overzicht van mijn opiniestukken in kranten, wetenschappelijke publicaties en interviews met de pers.

Mijn werk richt zich op de onderwerpen klimaat, duurzaamheid en politiek.

Direct naar contact

De toekomst van Duitsland wordt bepaald in Lützerath

Het piepkleine dorpje Lützerath is ineens ’s werelds epicentrum van de strijd tegen klimaatverandering. Hier wordt duidelijk of Duitsland, als Europa's grootste vervuiler, wel of niet de doelen van het Akkoord van Parijs haalt. Duitsland moet zijn klimaat- en energiepolitiek aanpassen en stoppen met het winnen van kolen. Juist met een groene minister van Energie en Klimaat zou dat vanzelfsprekend moeten zijn. Lees op de website van NRC

 

Wie klimaatbelang tegenover economisch belang zet, creëert een valse tegenstelling

Het is hoog tijd voor een helder inzicht in de subsidies van de Nederlandse overheid voor fossiele brandstoffen en voor een breed maatschappelijk debat over de zin en onzin hiervan. Stuk met Daniëlle Hirsch,  lees verder op de website van het FD...

Falende rijke landen schuldig aan ramp in Pakistan

De enorme overstromingen in Pakistan maken duidelijk dat het Westen zich met zijn klimaatbeleied van pappen en nathouden in de eigen staart bijt. De problemen worden alleen maar groter naarmate we langer wachten met ambitieus klimaatbeleid. Anders komt er vroeger of later gigantisch hoge rekening, financieel of in een andere vorm. Verder lezen op op de website van NRC

 

Wetenschapper op de barricade bij het tegengaan van de klimaatcrisis

Deze krant wierp eerder de vraag op: kun je als klimaatwetenschapper ook activist zijn, of schaadt dat je geloofwaardigheid? Vele wetenschappers worstelen met die vraag - of schuiven hem voor zich uit. Omdat onze normale manier van werken veel minder bijdraagt aan het tegengaan van de klimaatcrisis dan wij zelf zouden willen, ben ik voorstander van méér demonstreren. Maar dan moeten wij wel goed nadenken hoe. Lees verder op de website van ND

 

Duurzame doelen haal je niet alleen in eigen land

Nederland heeft van alle EU landen de grootste negatieve effecten buiten onze grenzen als het gaat om het halen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs). Nederland is geen eiland: schade aan mens en natuur in andere landen komt als een boomerang terug. Het nieuwe Kabinet moet de lat echt hoger leggen... lees verder op de website van NRC Handelsblad

 

Trots zijn op de Rotterdamse haven kan allang niet meer

Op school leren wij dat Rotterdam tot de grootste havens ter wereld behoort en dat Nederland een echte handelsnatie is. Bijbehorende trots komt als vanzelf bij vakken als aardrijkskunde, economie en geschiedenis. De recente blokkade van het Suezkanaal door containerschip Ever Given moet ons echter aan het denken zetten. De gevolgen van de alsmaar groeiende internationale scheepvaart voor milieu en klimaat zijn gigantisch. Met bijna 2 procent van de wereldwijde emissies is de internationale scheepvaart na China, de VS, India, Rusland en Japan de grootste vervuiler... Lees het artikel hier

 

Ook het klimaat dreigt slachtoffer van corona te worden

Deze week had de wereld in Glasgow richting moeten geven aan het internationale klimaatbeleid tot 2030. Natuurlijk werd die top vanwege corona met een jaar uitgesteld, ook al was die juist nu heel hard nodig. Juist ook om te reageren op twee grote kansen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen: de verkiezing van Biden tot nieuwe president van de Verenigde Staten en de economische stimuleringspakketten als reactie op de coronacrisis. Lees het artikel hier

 

Het Groeifonds van Wopke en Wiebes gaat zo niet werken

Het is slim om te investeren in moeilijke tijden, in plaats van te bezuinigen. Dat is de gedachte achter het langverwachte ‘Nationale Groeifonds’, dat voor de komende vijf jaar twintig miljard euro beschikbaar stelt. Maar zonder goede opzet wordt dit ‘Wopke-Wiebes-fonds’ een politiek-ambtelijke grabbelton, waar de usual suspects hun business-as-usual projecten met overheidsgeld gaan financiere. Lees mijn opiniestuk op www.NRC.nl

 

Een klimaatheld gaat ook niet met de trein

Elektrisch rijden, met de trein in plaats van het vliegtuig, het heeft maar beperkt zin als de mobiliteit in haar geheel blijft groeien. Lees mijn opiniestuk op www.NRC.nl

 

Klimaatschade goedpraten is helemaal niet liberaal

Fractieleider Dijkhoff van de VVD schreef een discussiestuk waarin hij voorsoorteert voor het post-Rutte tijdperk. Hij schrijft hierin ook over klimaatverandering, maar heeft het beleid niet geïntegreerd in de fundamenten van het liberalisme. Een gemiste kans, meent Pieter Pauw. Lees verder op NRC.nl

 

Zes redenen om de vliegtaks per direct in te voeren

Het kabinet wil een vliegtaks. Liefst in Europees verband, anders per 2021 in Nederland. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën (D66) heeft burgers en organisaties gevraagd om te reageren. De lobby van de luchtvaartbranche druipt nu zichtbaar van het kabinetsvoorstel af, dus graag geef ik als burger die zich zorgen maakt over het klimaat en overlast voor omwonenden mijn commentaar: 6 redenen om de vliegtaks per direct in te voeren... lees hier de ongezonden tekst

 

Scholieren, staak! Voor een leefbaar klimaat

Greta Thunberg (15) heeft mij overtuigd: scholierenstakingen – in Nederland op 7 februari – zijn nodig om de klimaatcrisis te helpen afwenden. Als je ook mee wilt doen, maar je moet je ouders of school nog overtuigen? 1) Je bent geïnspireerd door de filosofie over burgerlijke ongehoorzaamheid. 2) Je leert op school dat wetenschappelijk onderzoek belangrijk is. 3) Je vindt de toekomst van jou en de planeet belangrijk. 4) Je bent maatschappelijk betrokken. 5) Je bent in politiek geïnteresseerd. Lees het hele opiniestuk op www.NRC.nl

Aardgas is toch niet het schone alternatief

Shell en de Verenigde Staten delen dezelfde toekomstvisie: aardgas. Er is genoeg, het is goed voor de economie, en klimaatvriendelijk. Als gevolg van de aardbevingen in Groningen wordt aardgas in Nederland juist verketterd. Kunnen wij iets leren van de VS en van Shell? Nee. Ze wedden op het verkeerde paard, want aardgas is net zo schadelijk voor het klimaat als kolen lees hier de ongezonden tekst.

 

Den Klimaschutz muss man sich leisten

Ob der Klimagipfel ein Erfolg wird, entscheidet sich am Geld. Die Industrieländer haben viel versprochen, die Entwicklungsländer fordern mehr. Es wäre bezahlbar. Geschrieben mit Clara Brandi und Jonas Keil - Lest den Gastbeitrag auf der Website von Zeit Online

 

Pieter Pauw on how rich countries should approach “loss and damage” finance

De klimaatcrisis treft de armste landen onevenredig hard. Zij hebben echter het minst bijgedragen aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Volgens het IPCC gaat klimaatverandering nu al sneller dan dat veel landen en mensen zich eraan kunnen aanpassen. En dat bij slechts 1,1°C opwarming – we stevenen af op 2,8°C.

Arme landen willen daarom klimaatgerelateerde ‘verlies en schade’ (loss and damage) centraal stellen op de VN-klimaattop in Egypte; en om steun te vragen. Lees verder op de website van de Economist (in het Engels)

 

Nu nog boren in de Noordzee is een enorme vergissing

Het aanboren van nieuwe gasbronnen in de Noordzee is een bijzonder slechte reactie op de crisis in Oekraïne. Het gaat in tegen alle economische, technologische, morele en wetenschappelijke inzichten. Lees verder op de website van NRC Handelsblad...

 

Energiebesparing is harder nodig dan ooit – en kan makkelijk

Klimaatexperts zeggen al jaren dat we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten terugdringen. Alsof het aanpakken van de klimaatcrisis als argument nog niet sterk genoeg was, zijn er door de oorlog in Oekraïne nog sociale en geopolitieke argumenten bijgekomen. Maak van de nood een deugd en bouw onze afhankelijkheid van Russisch gas af. Lees verder op de website van NRC Handelsblad

 

Laat Bezos extra belasting betalen voor dat superjacht

De rijkste 1% van de wereldbevolking stoot 2 keer zoveel CO2 uit als de armste 50%. Nederland en Rotterdam liggen al grotendeels onder de zeespiegel en worden nu gevraagd om verdere klimaatschade mogelijk te maken door de monumentale brug de Hef te demonteren om Bezos' superjacht van 500 miljoen erdoor te kunnen laten. Rotterdam moet daarvoor passende compensatie eisen. Lees verder op de website van NRC Handelsblad

 

De echte resultaten van ‘Glasgow’ staan niet in het akkoord

Meteen na het einde van de VN-klimaattop in Glasgow klonk er een storm van kritiek: de wereld werd wéér niet gered van klimaatverandering. De Britse voorzitter van de top moest zelfs huilen om het resultaat, te veel „bla bla bla” – woorden van Greta Thunberg – en niet de „actie, actie, actie” waar premier Rutte zijn mond vol van had. Natuurlijk, de resultaten van Glasgow gaan nog niet ver genoeg. Maar wie goed kijkt ziet dat het Akkoord van Parijs zijn vruchten begint af te werpen. Lees hier de ingezonden tekst

 

Verbied reclame voor de fossiele industrie

Terwijl fossiele bedrijven achter gesloten deuren lobbyen tegen strenger klimaatbeleid, verhinderen ze met reclame dat de publieke en politieke steun nog sneller afbrokkelt. Wie geld aanneemt om het imago van de fossiele industrie groen te poetsen, verergert indirect de klimaatcrisis. Lees het artikel op de website van NRC.

 

Klimaatbeleid van EU krijgt tanden met grensheffing

De EU wil een revolutionair nieuw instrument inzetten: een CO2 grensheffing.  Daarmee gaat een 30 jaar oud mantra van tafel: dat je de eigen economie ondermijnt door zelf wél serieus klimaatbeleid te voeren, terwijl concurrerende landen dit niet doen. Lees dit artikel van Louise van Schaik en mij op de website van NRC.

 

Shell moet vergroenen of verdwijnen

Het rechterlijk bevel aan Shell om de CO2 uitstoot bijna te halveren, laat het bedrijf geen keuze. Het net begint zich te sluiten rond de fossiele industrie. Internationale verdragen, wetenschappelijke inzichten, vindingrijke milieuorganisaties, rechterlijke uitspraken, de financiële sector, de IEA... Lees het volledige opiniestuk hier

 

De dubbele klimaatagenda van Nederland

Voor Nederland is aanpassing aan klimaatverandering een succesvol verdienmodel. Zolang Nederland echter de eigen uitstoot van broeikasgassen niet onder controle krijgt, is het als een pyromaan die brandblussers verkoopt, schrijf ik samen met Daniëlle Hirsch. Lees het volledige opiniestuk hier

Vliegen is niet normaal, maar iets bijzonders, handel ernaar

De luchtvaart heeft een bepalende rol gespeeld bij de naoorlogse economische ontwikkeling van Europa. Het technisch faillissement van KLM als gevolg van de coronacrisis, de klimaatcrisis en de wens de economie na de pandemie weer op gang te brengen, noodzaken echter tot een herbezinning op de toekomst. Maar de onlangs gepresenteerde ontwerp-luchtvaartnota predikt een business-as-usual en de voorwaarden die de overheid stelt aan de redding van KLM, zijn visieloos. Giap Tan en ik pleiten in Elsevier Weekblad voor een duurzame en sociaal-economisch waardevolle Nederlandse (burger)luchtvaart en stellen daarvoor principes op.

 

De dictatuur van Das Auto wankelt

Duitsland autoland, maar Duitsers zijn de aantasting van hun levenskwaliteit door de auto zat. Bij één van ’s werelds grootste autobeurzen, de IAA in Frankfurt am Main, worden dit weekend tienduizenden demonstranten verwacht. Pieter Pauw doet mee, en eist dat de regering haar autopolitiek grondig herziet. Lees mijn essay op www.NRC.nl

 

Klagen over sluiten kolencentrales is schijnheilig

Vorige week besloot het kabinet dat alle kolencentrales uiterlijk in 2030 moeten sluiten, of moeten overstappen op andere energiebronnen. RWE, Uniper en Engie klagen dat hun nieuwe centrales miljarden hebben gekost en door dit kabinetsbesluit na 2030 niets meer waard zijn. RWE en Uniper dreigen zelfs met rechtszaken tegen de staat en hopen op schadevergoeding. Ze hadden echter kunnen weten dat ze hun miljarden in achterhaalde techniek investeerden... lees hier de ongezonden tekst

 

Five big gaps in national climate plans – and how to close them

The Paris climate deal is based on pledges in so called Nationally Determined Contribution (NDCs) from 165 countries,  but these have some major omissions that need addressing before the next round in 2020...  Continue reading on www.climatechangenews.com

 

Pak klimaatverandering aan bij de bron: de fossiele sector

De plannen van de landen met de grootste kolen-, olie- en gasproductie ondermijnen internationale klimaatafspraken. Het is hoog tijd voor maatregelen die het klimaatprobleem bij de bron aanpakken, schrijven Harro van Asselt en Pieter Pauw. Ook in Nederland. Lees het hele artikel op www.NRC.nl

 

Het lijkt erop dat we niet kunnen vinden wat je zoekt. Misschien helpt zoeken.