Welkom op de website van Pieter Pauw

Deze website geeft een overzicht van mijn opiniestukken in kranten, wetenschappelijke publicaties en interviews met de pers.

Mijn werk richt zich op de onderwerpen klimaat, duurzaamheid en politiek.

Direct naar contact

Het Groeifonds van Wopke en Wiebes gaat zo niet werken

Het is slim om te investeren in moeilijke tijden, in plaats van te bezuinigen. Dat is de gedachte achter het langverwachte ‘Nationale Groeifonds’, dat voor de komende vijf jaar twintig miljard euro beschikbaar stelt. Maar zonder goede opzet wordt dit ‘Wopke-Wiebes-fonds’ een politiek-ambtelijke grabbelton, waar de usual suspects hun business-as-usual projecten met overheidsgeld gaan financiere. Lees mijn opiniestuk op www.NRC.nl

 

Een klimaatheld gaat ook niet met de trein

Elektrisch rijden, met de trein in plaats van het vliegtuig, het heeft maar beperkt zin als de mobiliteit in haar geheel blijft groeien. Lees mijn opiniestuk op www.NRC.nl

 

Klimaatschade goedpraten is helemaal niet liberaal

Fractieleider Dijkhoff van de VVD schreef een discussiestuk waarin hij voorsoorteert voor het post-Rutte tijdperk. Hij schrijft hierin ook over klimaatverandering, maar heeft het beleid niet geïntegreerd in de fundamenten van het liberalisme. Een gemiste kans, meent Pieter Pauw. Lees verder op NRC.nl

 

Zes redenen om de vliegtaks per direct in te voeren

Het kabinet wil een vliegtaks. Liefst in Europees verband, anders per 2021 in Nederland. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën (D66) heeft burgers en organisaties gevraagd om te reageren. De lobby van de luchtvaartbranche druipt nu zichtbaar van het kabinetsvoorstel af, dus graag geef ik als burger die zich zorgen maakt over het klimaat en overlast voor omwonenden mijn commentaar: 6 redenen om de vliegtaks per direct in te voeren... lees hier de ongezonden tekst

 

Scholieren, staak! Voor een leefbaar klimaat

Greta Thunberg (15) heeft mij overtuigd: scholierenstakingen – in Nederland op 7 februari – zijn nodig om de klimaatcrisis te helpen afwenden. Als je ook mee wilt doen, maar je moet je ouders of school nog overtuigen? 1) Je bent geïnspireerd door de filosofie over burgerlijke ongehoorzaamheid. 2) Je leert op school dat wetenschappelijk onderzoek belangrijk is. 3) Je vindt de toekomst van jou en de planeet belangrijk. 4) Je bent maatschappelijk betrokken. 5) Je bent in politiek geïnteresseerd. Lees het hele opiniestuk op www.NRC.nl

Aardgas is toch niet het schone alternatief

Shell en de Verenigde Staten delen dezelfde toekomstvisie: aardgas. Er is genoeg, het is goed voor de economie, en klimaatvriendelijk. Als gevolg van de aardbevingen in Groningen wordt aardgas in Nederland juist verketterd. Kunnen wij iets leren van de VS en van Shell? Nee. Ze wedden op het verkeerde paard, want aardgas is net zo schadelijk voor het klimaat als kolen lees hier de ongezonden tekst.

 

Den Klimaschutz muss man sich leisten

Ob der Klimagipfel ein Erfolg wird, entscheidet sich am Geld. Die Industrieländer haben viel versprochen, die Entwicklungsländer fordern mehr. Es wäre bezahlbar. Geschrieben mit Clara Brandi und Jonas Keil - Lest den Gastbeitrag auf der Website von Zeit Online

 

Regering, de rechter is niet uw debatpartner

De politieke reacties op het broeikas-vonnis zijn stuitend. De regering zal in 2020 de wet overtreden als zij haar milieubeleid niet aanscherpt. Stel, een fabriek loost al jarenlang afvalwater in de Rijn. Onderzoek wijst uit dat het afvalwater giftig is en een bedreiging vormt voor de drinkwaterkwaliteit, flora en fauna. Omdat de fabriek weigerde het water te zuiveren, stapten burgers en milieuorganisaties naar de rechter. De rechter oordeelde dat de fabriek moest zuiveren. Hoe reageerde de fabriek? Ze erkende het probleem, maar legde het vonnis naast zich neer... lees verder op de website van NRC Handelsblad

Vliegen is niet normaal, maar iets bijzonders, handel ernaar

De luchtvaart heeft een bepalende rol gespeeld bij de naoorlogse economische ontwikkeling van Europa. Het technisch faillissement van KLM als gevolg van de coronacrisis, de klimaatcrisis en de wens de economie na de pandemie weer op gang te brengen, noodzaken echter tot een herbezinning op de toekomst. Maar de onlangs gepresenteerde ontwerp-luchtvaartnota predikt een business-as-usual en de voorwaarden die de overheid stelt aan de redding van KLM, zijn visieloos. Giap Tan en ik pleiten in Elsevier Weekblad voor een duurzame en sociaal-economisch waardevolle Nederlandse (burger)luchtvaart en stellen daarvoor principes op.

 

Deze luchtvaartnota ontbreekt het aan elke realiteitszin

De Ontwerp-Luchtvaartnota probeert te verhullen dat VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen business-as-usual propageert. De coronacrisis wordt genegeerd en klimaatambities zijn een farce. Lees mijn opiniestuk op www.NRC.nl

 

De dictatuur van Das Auto wankelt

Duitsland autoland, maar Duitsers zijn de aantasting van hun levenskwaliteit door de auto zat. Bij één van ’s werelds grootste autobeurzen, de IAA in Frankfurt am Main, worden dit weekend tienduizenden demonstranten verwacht. Pieter Pauw doet mee, en eist dat de regering haar autopolitiek grondig herziet. Lees mijn essay op www.NRC.nl

 

Klagen over sluiten kolencentrales is schijnheilig

Vorige week besloot het kabinet dat alle kolencentrales uiterlijk in 2030 moeten sluiten, of moeten overstappen op andere energiebronnen. RWE, Uniper en Engie klagen dat hun nieuwe centrales miljarden hebben gekost en door dit kabinetsbesluit na 2030 niets meer waard zijn. RWE en Uniper dreigen zelfs met rechtszaken tegen de staat en hopen op schadevergoeding. Ze hadden echter kunnen weten dat ze hun miljarden in achterhaalde techniek investeerden... lees hier de ongezonden tekst

 

Five big gaps in national climate plans – and how to close them

The Paris climate deal is based on pledges in so called Nationally Determined Contribution (NDCs) from 165 countries,  but these have some major omissions that need addressing before the next round in 2020...  Continue reading on www.climatechangenews.com

 

Nee, die kolen zijn gelukkig op hun retour

Economieën zijn afhankelijk van goedkope energie. Maar die kan niet langer fossiel zijn: kolen, olie en gas vormen tegelijkertijd ook een bedreiging voor onze beschaving. Ook duurzame energie heeft een aantal nadelen. Afhankelijkheid van wind en zon, bijvoorbeeld. Maar ook: weinig mensen vinden windmolens en zonnepanelen mooi. Veel molens maken geluid. Alle molens geven slagschaduw. Dan de nadelen van kool... lees verder

 

Pak klimaatverandering aan bij de bron: de fossiele sector

De plannen van de landen met de grootste kolen-, olie- en gasproductie ondermijnen internationale klimaatafspraken. Het is hoog tijd voor maatregelen die het klimaatprobleem bij de bron aanpakken, schrijven Harro van Asselt en Pieter Pauw. Ook in Nederland. Lees het hele artikel op www.NRC.nl

 

Macron, doe als Merkel: wees echt sociaal-liberaal

Onder Macron kan de Frans-Duitse as de Europese Unie uit de populisme-crisis helpen. Maar alleen als zijn liberalisme een sociaal gezicht krijgt, zoals in Duitsland.

Volgens Marine Le Pen zou Frankrijk na de verkiezingen hoe dan ook door een vrouw geregeerd worden: óf door haarzelf óf door Angela Merkel. Macron bezocht Berlijn als presidentskandidaat. Hij belde haar zondag als eerste, direct na de verkiezingsuitslag. Lees hier de ingezonden tekst

Het lijkt erop dat we niet kunnen vinden wat je zoekt. Misschien helpt zoeken.